Make your own free website on Tripod.com

Tonga High School Ex-Students - Class of 1980-81

Home | Articles | Blog | Chat | Health | Faith | Family | News | Memory Lane | Photo Albums | Class Roll
News

Mali 'a Sokopeti Faletau pea mo Talilotu To'ia:
 
Kuo ma'u ha fakaha mei Tonga 'oku fakahoko 'ihe aho ni 'ae katoanga mali 'a Sokopeti Faletau pea mo Tali lotu To'ia ihe taimi 11am 'ihe fale lotu 'oe Kolisi ako'anga Tohitapu ko Sia'atoutai.
 
Ko Sokopeti foki koe kaunga ako ia 'oe to'u ako 1980-81 ihe Tonga High School. Oku ne lolotonga ngaue koe Police Inspector ihe va'a faka-Polisi 'ae Pule'anga Tonga. Ko Talilotu 'oku ngaue ia ihe Ministry of Health 'ae Pule'anga Tonga. Oku 'amanaki ke me'a atu 'ae ongo me'a mali ki muli 'o honeymoon kiai ihe hili pe 'ae katoanga mali 'oe aho ni.
 
'Oku fie 'oatu foki heni ha popoaki talamonu 'ae to'u ako THS 80-81 kiate koe Talilotu pea mo Sokopeti ihe fa'u famili fo'ou koia kuo mo fakahoko ihe aho ni.
 
Ofa ke fai tapuekina kimoua pea mo homo famili fo'ou 'ehe 'eiki.
 
 
Lava atu 'a Pauline & Lakai 'o fakafofonga'i hotau to'u kihe social 'ae to'u ako 1985-90 'i Okalani:
 
Ihe mamalu hifo koia 'oe po tokonaki ko hono 12 'o Novema, na'e hauhaufano 'ae 'ea 'o loto Okalani, angiangi iki ae matangi, pea hange ha tulafale - fakataupasi mei loto mu'a 'ae hopo kakato hake 'ae mahina (hoooowl).
 
Ihe po tatau, na'e lava atu ai 'a Pauline & Lakai 'o fakafofonga'i hotau to'u kihe hulohula fakasosiale 'ae to'u ako 1985-90 'aia na'e fakahoko 'ihe nite club Tali'eva 'i Okalani (A la la la la long).
 
Na'e ikai foki kena fu'u fie o, ka ne ta'unga hotau fatongia fakato'u ke poupou'i 'ae ngaahi feinga 'ae ngaahi to'u ako kehe ihe THS. Ihe 'ena lau, "they tried to have a good time,... but it was sooo hard."
 
Na'e tatau moe ha foki e fiefia 'ae to'u ako THS 1985-90 kae uma'a 'enau Pataloni, 'a Sione Vaka, ihe poupou na'e fai ange, o nau palomesi mai ai tenau faka-tou'a 'e kinautolu 'ae teu kalapu koia 'ae to'u ako THS 80/81 oku 'amanaki ke fakahoko.
 
Na'e 'iai foki pea moe talanoa na'e sasala o pehe ne tapuni aipe 'ae nite club Tali'eva, kae renovate fo'ou ae faliki 'oe dance floor, ihe hili e fakasosiale ko eni 'ae to'u ako 1985-90. Kaikehe, 'oku te'eki fakapaupau'i pe koe mooni 'ae talanoa ni.
 
 
Lava lelei e  folau 'a Tiofilusi Tiueti ki Moscow:
 
Kuo ma'u ha fakaha meihe taha faiongoongo 'ae to'u 'i Tonga, Viola Ulakai, kuo lava lelei 'ae folau na'e fakahoko 'e Tiofilusi Tiueti ki Moscow 'i Lusia. Fakatatau kihe lau 'a Tiofilusi, koe fonua momoko 'aupito 'a Moscow, pea na'ane fepaki ai pea moe faingata'a lahi 'aupito koe 'uhi koe momoko 'aia oku fa'a tupu foki ai pea moe ongo'i ta'elata lahi 'ihe ene 'ofa mai ki si'i tonga mafanaa.
 
Tokua koe fonua koia ko Moscow, ko 'enau founga fakamafana pe koe ma'u 'oe vodka pea moe aka pasikala ta'e seini tu'a po 'ihe taimi oku to tu'a ai 'ae momoko.
 
Oku tau fakamalo kotoa pe kia Tio ihe ngaue lahi koia kuo ne fakahoko i hono fakafofonga'i ho tau pule'anga.
 
Koe taimi faingata'a foki 'eni ihe fefolau'aki koe 'uhi koe epidemic bird flu (flu 'ae fanga moa) 'aia oku lolotonga tofanga ai e ngaahi fonua lalahi 'o Iulope.
 
Kataki Tio o fakamanatu atu kia Feki ke fu'ifu'i 'ae fuu heilala 'ae to'u, malo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All rights reserved
Webmaster: Ed Saafi / Email: etu@ihug.co.nz